در پی زلزله ۵.۹ ریشتری خوی تاکنون ۲ فوتی و ۵۸۰ مصدوم ناشی از زلزله گزارش شده است.

در پی زلزله ۵.۹ ریشتری خوی تاکنون ۲ فوتی و ۵۸۰ مصدوم ناشی از زلزله گزارش شده است.