مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی ازاجرای ۵هزار برنامه ویژه آزادسازی خرمشهر خبر داد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی ازاجرای ۵هزار برنامه ویژه آزادسازی خرمشهر خبر داد.