منابع خبری از کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر درپی تیراندازی در فروشگاهی در ایالت تگزاس آمریکا خبر دادند.

منابع خبری از کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر درپی تیراندازی در فروشگاهی در ایالت تگزاس آمریکا خبر دادند.