۴۶ نفر در تهران در روز طبیعت به مراکز درمانی انتقال یافتند
۴۶ نفر در تهران در روز طبیعت به مراکز درمانی انتقال یافتند

شهریاریها : مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: ۴۶ نفر در تهران در روز طبیعت به مراکز درمانی انتقال یافتند. محمد کرم درآبادی در خصوص آمار نهایی مصدومین روز طبیعت در تهران از ساعت ۸ صبح دوشنبه ۱۳ فروردین تا ساعت ۳۰ دقیقه بامداد سه شنبه ۱۴ فروردین اظهار داشت: تعداد کل ماموریت هایی که اورژانس […]

شهریاریها : مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: ۴۶ نفر در تهران در روز طبیعت به مراکز درمانی انتقال یافتند.

محمد کرم درآبادی در خصوص آمار نهایی مصدومین روز طبیعت در تهران از ساعت ۸ صبح دوشنبه ۱۳ فروردین تا ساعت ۳۰ دقیقه بامداد سه شنبه ۱۴ فروردین اظهار داشت: تعداد کل ماموریت هایی که اورژانس تهران انجام داد ۲۶۳ مورد بود.

وی افزود: در این ماموریت ها ۴۶ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۲۱۷ مورد به صورت سرپایی مداوا شدند و یا اصولا نیازی برای انتقال به مرکاز درمانی وجود نداشت.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت : تعداد انتقال یافتگان به بیمارستان امام خمینی(ره) ۴ نفر، بیمارستان امام حسین(ع) ۳ نفر، بیمارستان حضرت رسول(ص) ۳ نفر، و بیمارستان ها و مراکز درمانی بهارلو ۲ نفر، ضیائیان ۳ نفر، شهید مطهری ۲ نفر، شهدای یافت آباد یک نفر، شهید فیاض بخش ۸ نفر، نیروی هوایی ۴ نفر، شهدای هفتم تیر ۵ نفر، فیروزگر ۲ نفر، طالقانی یک نفر، تجریش یک نفر، لقمان ۴ نفر، سینا یک نفر و ناجا ۲ نیز ۲ نفر بودند.