گرگان- قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جرائم تعزیراتی در کشور وصول شده است.

گرگان- قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جرائم تعزیراتی در کشور وصول شده است.