۴۰ درصد از جمعیت شهر اندیشه به فعالیت ورزشی مبادرت می ورزند
۴۰ درصد از جمعیت شهر اندیشه به فعالیت ورزشی مبادرت می ورزند

شهریاریها : رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اندیشه گفت:بر اساس برآوردها وارزیابی های انجام شده، قریب به ۴۰ درصد از جمعیت این منطقه،به فعالیت ورزشی مبادرت می ورزند. حسین تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش ورزش در بهبود سطح سلامت اجتماعی جامعه و ایجاد طراوت و سرزندگی مضاعف […]

شهریاریها : رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اندیشه گفت:بر اساس برآوردها وارزیابی های انجام شده، قریب به ۴۰ درصد از جمعیت این منطقه،به فعالیت ورزشی مبادرت می ورزند.

حسین تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش ورزش در بهبود سطح سلامت اجتماعی جامعه و ایجاد طراوت و سرزندگی مضاعف در میان اقشار و گروه های جمعیتی اظهار داشت:با توجه به اهمیتِ مولفه ورزش، مجموعه شورای شهر و شهرداری اندیشه، برنامه های مدون، سازنده و قاعده مندی را برای بهبود زیرساخت های ورزشی در این محدوده از شهرستان شهریار عملیاتی کرده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اندیشه عنوان کرد:تقویت سخت افزاری و توسعه تجهیزات و سالن های ورزشی در طول قریب به ۱۵ سال گذشته و عزم جدی و راسخ شورای شهر چهارم این منطقه برای توسعه ورزشی این شهر، بر صحت این ادعا گواهی می دهد.

تاجیک گفت:یکی از اهداف اصلی شورای شهر این منطقه در دوره کنونی، به تعریف، طراحی و برنامه ریزی بلند مدت در راستای بهبود کمی و کیفی فعالیت های ورزشی، بویژه در رشته های مدال آور مبتنی شده است.

وی افزود:هدف ما از ابتدا بر این امر استوار بوده که در رشته هایی که از حیث بین المللی در عرصه های المپیک، جهانی و آسیایی برای ورزش ایران حائز اهمیت هستند، گام های موثرتری برداشته شود و شکوفایی و شناسایی استعدادهای ورزشی و فراهم سازی امکانات لازم با هدف بارور سازی توانمندی ها از دستورکارهای تعریف شده در این عرصه به شمار می رود.

وی افزود:توسعه ورزش قهرمانی و همگانی توأمان با یکدیگر از ضروریاتی است که مدیریت شهری اندیشه نیز به آن قائل است و تلاش شده با اجرای برنامه های متنوع، همچون المپیادهای ورزشی در ۱۸ رشته، بستر و زمینه استعداد یابی و شکوفایی ورزشی در این شهر(اندیشه) میسر و فراهم شود.

تاجیک در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تعداد ورزشکاران شهر اندیشه عنوان کرد:بر اساس برآوردها و ارزیابی های تخمینی انجام شده از مجموع۱۱۰ هزار نفر جمعیت شهر اندیشه، قریب به ۴۰ درصد به فعالیت های ورزشی مبادرت می ورزند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اندیشه یادآور شد:یک درصد از جمعیت مذکور(۱۱۰هزار نفر) نیز به صورت حرفه ای به انجام فعالیت های ورزشی مشغول هستند که افزایش هر چه بیشتر این میزان در عرصه قهرمانی و مدال آوری  از اولویت هایی است که با جدیت پیگیری خواهد شد.