۳ پلیس پاکستان نزدیک مرز با افغانستان در پی حمله افراد مسلح وابسته به طالبان پاکستان در ایالت خیبرپختونخواه کشته شدند.

۳ پلیس پاکستان نزدیک مرز با افغانستان در پی حمله افراد مسلح وابسته به طالبان پاکستان در ایالت خیبرپختونخواه کشته شدند.