۳ واحد صنفی متخلف شهریار پلمب و ۵۰ کیلو مواد غذایی فاسد معدوم شد
۳ واحد صنفی متخلف شهریار پلمب و ۵۰ کیلو مواد غذایی فاسد معدوم شد
شهریار- طی گشت مشترک کارشناسان بهداشت محیط و نمایندگان اتاق اصناف شهریار ۳ واحد صنفی متخلف این شهرستان، پلمب و ۵۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد معدوم شد.

به گزارش شهریاریها ، صبح پنجشنبه و طی برگزاری گشت مشترک کارشناسان بهداشت محیط و نمایندگان اتاق اصناف شهریار مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش در این گشت مشترک سه واحد صنفی پلمب شد.

گفتنی است که در ادامه اجرای برنامه گشت مشترک بازدید، بازرسی و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی سطح شهرستان شهریار توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهریار و بازرسان اتاق اصناف از واحد صنفی شهرستان شهریار رعایت دستورالعمل‌ها و نکات بهداشتی در تهیه و توزیع مواد غذایی و مواد اولیه مصرفی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

لازم به ذکر است که علاوه بر پلمب سه واحد صنفی متخلف ۵۰ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف جمع آوری و معدوم شد.