رییس جمعیت هلال احمر هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان گفت: سه نفر عصر جمعه براثر واژگونی قایق در تالاب بین المللی هامون غرق شدند.

رییس جمعیت هلال احمر هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان گفت: سه نفر عصر جمعه براثر واژگونی قایق در تالاب بین المللی هامون غرق شدند.