مدیرعامل شرکت مترو تهران از افزوده شدن ۳ رام قطار جدید به ناوگان مترو در نیمه اول سال جاری خبر داد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران از افزوده شدن ۳ رام قطار جدید به ناوگان مترو در نیمه اول سال جاری خبر داد.