مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به انفجار یک واحد مسکونی در شهرستان شادگان استان خوزستان و جان باختن، ۲ هم‎وطن در این حادثه، از اعزام ۲ تیم ارزیاب خبر داد….

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به انفجار یک واحد مسکونی در شهرستان شادگان استان خوزستان و جان باختن، ۲ هم‎وطن در این حادثه، از اعزام ۲ تیم ارزیاب خبر داد.