تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سفر به ایران، به دنبال ایفای نقش در احیای توافق هسته‌ای و جلب کمک ایران برای پذیرایی از طرفداران جام جهانی خواهد بود….

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سفر به ایران، به دنبال ایفای نقش در احیای توافق هسته‌ای و جلب کمک ایران برای پذیرایی از طرفداران جام جهانی خواهد بود.