پیشکسوت تیم استقلال گفت: باشگاه در فصل نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشته است و دلیلی نمی‌بینم این فصل آبی‌پوشان قهرمان نشوند.

پیشکسوت تیم استقلال گفت: باشگاه در فصل نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشته است و دلیلی نمی‌بینم این فصل آبی‌پوشان قهرمان نشوند.