وی افزود: راه دسترسی ۱۳ روستای سیل زده الیگودرز بسته شده بود که هم اکنون تمامی راه های روستایی بازگشایی شده و هفت تیم راهداری مستقر در منطقه آماده هرگونه حوادث احتمالی است….

وی افزود: راه دسترسی ۱۳ روستای سیل زده الیگودرز بسته شده بود که هم اکنون تمامی راه های روستایی بازگشایی شده و هفت تیم راهداری مستقر در منطقه آماده هرگونه حوادث احتمالی است.