دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، زمانی که اعلام کرد که ایالات متحده سوریه را ترک می کند و در نتیجه از کردهای سوریه در برابر حملات ترکیه محافظت نمی کند، در وضعیت مشابهی قرار گرفت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، زمانی که اعلام کرد که ایالات متحده سوریه را ترک می کند و در نتیجه از کردهای سوریه در برابر حملات ترکیه محافظت نمی کند، در وضعیت مشابهی قرار گرفت.