۲۷ هزار کیلوگرم پسماند صنعتی در شهریار امحا شد
۲۷ هزار کیلوگرم پسماند صنعتی در شهریار امحا شد
شهریاریها - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از انتقال ۲۷ هزار کیلو گرم پسماند صنعتی برای امحاء و مدیریت اصولی به مرکز مجاز و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

به گزارش شهریاریها،  شیدا آکار، با اشاره به اینکه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه برعهده تولید کنندگان این پسماند ها بوده و نیازمند مدیریت اصولی است، افزود: به منظور انتقال این پسماندها به محل مجاز ابتدا واحد های صنعتی باید در سامانه جامع محیط زیست ثبت نام کرده باشند.

وی اظهار داشت: پس از تایید اداره محیط زیست مبدا و مقصد و با نظارت کارشناسان محیط زیست و مطابق با ضوابط و دستورالعمل انتقال مواد زائد صنعتی و ویژه نسبت به انتقال آن اقدام کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در همین راستا ۲۷ هزارکیلوگرم لجن مربوط به تصفیه خانه یکی از واحدهای لبنی شهرستان شهریار بارگیری و به مرکز مجاز امحاء منتقل شد.

شهرستان شهریار در غرب استان تهران قرار دارد.