«تدروس ادهانوم» رییس سازمان جهانی بهداشت شنبه شب اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آفریقا از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر گذشته است.

«تدروس ادهانوم» رییس سازمان جهانی بهداشت شنبه شب اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آفریقا از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر گذشته است.