بارش شدید برف شب گذشته در شهر ورزقان از توابع آذربایجان شرقی تعجب همگان را برانگیخت.

بارش شدید برف شب گذشته در شهر ورزقان از توابع آذربایجان شرقی تعجب همگان را برانگیخت.