۲۲ داوطلب در رباط کریم و بهارستان تأیید شدند
۲۲ داوطلب در رباط کریم و بهارستان تأیید شدند

شهریاریها : فرماندار رباط کریم گفت: پس از بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس توسط هیئت نظارت، ۲۲ داوطلب در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان تأیید صلاحیت شدند.  علی بیگی ظهر یکشنبه  در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  ۶۳ داوطلب ثبت نام کننده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان مورد […]

۷۶۶۴eشهریاریها : فرماندار رباط کریم گفت: پس از بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس توسط هیئت نظارت، ۲۲ داوطلب در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان تأیید صلاحیت شدند.

 علی بیگی ظهر یکشنبه  در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  ۶۳ داوطلب ثبت نام کننده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.

فرماندار رباط کریم افزود: پس از بررسی های صورت گرفته، ۲۲ داوطلب در هیئت نظارت تأیید صلاحیت شدند.

وی با اشاره به آمار تأیید صلاحیت ها و عدم احراز صلاحیت ها افزود: ۱۳ داوطلب در این مرحله رد صلاحیت و ۲۸ نفر نیز با عدم احراز صلاحیت روبرو شدند.

بیگی ادامه داد: کسانی که در این مرحله صلاحیت آنان تأیید نشده است، می توانند به مراکز تعیین شده مراجعه و شکایات خود را مطرح کنند.

وی متذکر شد: از مجموع ۲۲ نفر تأیید صلاحیت شده در این مرحله ۱۹ نفر مرد و سه نفر زن هستند.