رکنا: نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مصوبات سرمایه‌گذاری در سفر مقام معظم رهبری به استان جذب می‌شد، براساس ضریب اشتغال ۲۰ هزار شغل ایجاد شده بود….

رکنا: نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مصوبات سرمایه‌گذاری در سفر مقام معظم رهبری به استان جذب می‌شد، براساس ضریب اشتغال ۲۰ هزار شغل ایجاد شده بود.