سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدوم شدن ۱۷ نفر در سوانح رانندگی شهرستان اهر خبر داد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدوم شدن ۱۷ نفر در سوانح رانندگی شهرستان اهر خبر داد.