تهران- ایرنا- مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ۱۴۸ میلیون دلار در مناطق آزاد تجاری و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه سرمایه گذاری شده که در مجموع به ۱۶۳ میلیون دلار رسید که ۱۷ درصد کل سرمایه گذاری خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ را…

تهران- ایرنا- مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ۱۴۸ میلیون دلار در مناطق آزاد تجاری و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه سرمایه گذاری شده که در مجموع به ۱۶۳ میلیون دلار رسید که ۱۷ درصد کل سرمایه گذاری خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است.