به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور، در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹ آمبولانس به ۱۹ حادثه رانندگی اعزام شد.

به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور، در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹ آمبولانس به ۱۹ حادثه رانندگی اعزام شد.