معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، از برپایی ۱۵۳ پایگاه شهری ویژه جمع آوری کمک‌های مردمی پویش جشن عاطفه‌ها در سطح استان خبر داد….

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، از برپایی ۱۵۳ پایگاه شهری ویژه جمع آوری کمک‌های مردمی پویش جشن عاطفه‌ها در سطح استان خبر داد.