مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی اوتیسم پیامی صادر و نکاتی را گوشزد کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی اوتیسم پیامی صادر و نکاتی را گوشزد کرد.