رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: یک هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو باتوجه به ممنوعیت تردد خودرو‌های غیربومی در محور‌های شمال برگشت داده شدند و ۱۱۰ خودرو نیز جریمه شدند….

رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: یک هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو باتوجه به ممنوعیت تردد خودرو‌های غیربومی در محور‌های شمال برگشت داده شدند و ۱۱۰ خودرو نیز جریمه شدند.