تهران (پانا) – مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید براینکه استفاده از اتوبوس‌های ساخت داخل در اولویت قرار دارد، گفت ۱۳ اتوبوس جدید تا چند روز دیگر وارد خطوط اتوبوسرانی می شوند.

تهران (پانا) – مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید براینکه استفاده از اتوبوس‌های ساخت داخل در اولویت قرار دارد، گفت ۱۳ اتوبوس جدید تا چند روز دیگر وارد خطوط اتوبوسرانی می شوند.