مشهد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی پنج‌ماهه سال ۹۹ تعداد ۱۳۴۵ فقره جواز تأسیس با سرمایه‌گذاری ۱۰۴۲۸۸میلیارد ریال و اشتغال ۳۴۲۰۸ نفر در استان صادرشده است….

مشهد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی پنج‌ماهه سال ۹۹ تعداد ۱۳۴۵ فقره جواز تأسیس با سرمایه‌گذاری ۱۰۴۲۸۸میلیارد ریال و اشتغال ۳۴۲۰۸ نفر در استان صادرشده است.