برخی رسانه‌ها از حمله جنگنده‌های متجاوز سعودی به استان حجه یمن و شهادت ۱۰ زن و کودک خبر دادند.

برخی رسانه‌ها از حمله جنگنده‌های متجاوز سعودی به استان حجه یمن و شهادت ۱۰ زن و کودک خبر دادند.