دکتر مریم واعظی بعد از ظهر چهارشنبه، ۲۶ آبان ماه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی نوزدان نارس در بیمارستان الزهرا(س) تبریز برگزار شد، اظهار کرد: سالانه تقریبا ۱۵ میلیون نوزاد نارس در دنیا متولد می‌شود که یک میلیون نفر از این نوزادان از دنیا می‌روند….

دکتر مریم واعظی بعد از ظهر چهارشنبه، ۲۶ آبان ماه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی نوزدان نارس در بیمارستان الزهرا(س) تبریز برگزار شد، اظهار کرد: سالانه تقریبا ۱۵ میلیون نوزاد نارس در دنیا متولد می‌شود که یک میلیون نفر از این نوزادان از دنیا می‌روند.