رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور کشور از وقوع ۱۱۱ فقره تصادف فوتی در سه روز اول اجرای طرح نوروزی خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور کشور از وقوع ۱۱۱ فقره تصادف فوتی در سه روز اول اجرای طرح نوروزی خبر داد.