۱۱ پروژه عمرانی، فرهنگی و ورزشی امروز با حضور استاندار خوزستان در شهرستان کارون افتتاح و کلنگ زنی شد.

۱۱ پروژه عمرانی، فرهنگی و ورزشی امروز با حضور استاندار خوزستان در شهرستان کارون افتتاح و کلنگ زنی شد.