شهرکرد- حیدری، مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش تعداد مراکز خرید تضمینی گندم در این استان، گفت: ۱۱ مرکز خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند….

شهرکرد- حیدری، مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش تعداد مراکز خرید تضمینی گندم در این استان، گفت: ۱۱ مرکز خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.