چند سالی است که به رسم کشورهای غربی حراج جمعه سیاه یا بلک فرایدی در ایران هم رونق گرفته است و فروشگاه های مختلف هچون دیجی کالا، تلاش می کنند تا با ارائه تخفیف های قابل توجه، مشتریان زیادی را جذب کنند….

چند سالی است که به رسم کشورهای غربی حراج جمعه سیاه یا بلک فرایدی در ایران هم رونق گرفته است و فروشگاه های مختلف هچون دیجی کالا، تلاش می کنند تا با ارائه تخفیف های قابل توجه، مشتریان زیادی را جذب کنند.