۱۰ درصد منابع آب استان تهران از چاه های غیرمجاز برداشت می شود
۱۰ درصد منابع آب استان تهران از چاه های غیرمجاز برداشت می شود

شهریاریها : محمدحسین مقیمی رسانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان تهران از کاهش ۴۱ درصدی نزولات آسمانی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: باید تصمیمات منطقی برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، خانگی، صنعت و معدن اتخاذ شود. استاندار تهران ادامه داد: در حال حاضر حدود ٢٠٧ میلیون مترمکعب آب از […]

شهریاریها : محمدحسین مقیمی رسانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان تهران از کاهش ۴۱ درصدی نزولات آسمانی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: باید تصمیمات منطقی برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، خانگی، صنعت و معدن اتخاذ شود.

استاندار تهران ادامه داد: در حال حاضر حدود ٢٠٧ میلیون مترمکعب آب از چاه های غیرمجاز برداشت می شود، که ١٠ درصد منابع آب استان است.

وی تاکید کرد: باید همه چاه های استان تهران تعیین تکلیف شود.

نماینده عالی دولت در استان تهران با بیان این که برای صرفه جویی در آب کشاورزی از آبیاری قطره ای و کشت های با نیاز کمتر به آب استفاده شود، گفت: استفاده از روش های آبیاری سنتی پاسخگو نیست.

وی بر صرفه جویی در مصرف آب شرب تاکید کرد و گفت: باید در زمینه مصارف شرب و غیرشرب شهروندان فرهنگ سازی شود، نباید از آب شرب در شست و شو استفاده کرد.

استاندار تهران گفت:  ٣۵ درصد مصرف آب استان تهران در بخش شرب است و هدف در صرفه جویی لطمه زدن به رعایت مسائل بهداشتی وآشامیدن نیست بلکه هدف جلوگیری از مصارف بیهوده آب است.