تهران- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی گفت: با تامین زیرساخت ها، یک هزار واحد تولیدی تعطیل شده در شهرک های صنعتی استان تهران به چرخه تولید باز می گردد….

تهران- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی گفت: با تامین زیرساخت ها، یک هزار واحد تولیدی تعطیل شده در شهرک های صنعتی استان تهران به چرخه تولید باز می گردد.