یک زن ۷۰ ساله اوگاندایی دو نوزاد دوقلو به دنیا آورد.

یک زن ۷۰ ساله اوگاندایی دو نوزاد دوقلو به دنیا آورد.