سخنگوی نیروهای مسلح یمن دوشنبه شب از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی سعودی ها در شمال این کشور خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن دوشنبه شب از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی سعودی ها در شمال این کشور خبر داد.