پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: سپاهان تیم خیلی خوبی است و کادر فنی و بازیکنان خوبی دارد اما پرسپولیس می‌تواند این تیم را شکست دهد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: سپاهان تیم خیلی خوبی است و کادر فنی و بازیکنان خوبی دارد اما پرسپولیس می‌تواند این تیم را شکست دهد.