دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی و یونیورسیاد جهانی در ۲۵ سالگی درگذشت.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی و یونیورسیاد جهانی در ۲۵ سالگی درگذشت.