کمال علیپور خنکداری در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گفت: امیدواریم دولت در انجام جراحی اقتصادی که آغاز کرده نگرانی مردم را رفع کند….

کمال علیپور خنکداری در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گفت: امیدواریم دولت در انجام جراحی اقتصادی که آغاز کرده نگرانی مردم را رفع کند.