معصومه پاشایی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: سوء‌مدیریت‌ها و رانت در فساد و افزایش بی‌سابقه حجم بدهی دولت در کنار تورم ۴۴ درصدی، رشد نقدینگی ۳۷۰۰ میلیاردی و آثار سوء آن شامل گرانی،…

معصومه پاشایی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: سوء‌مدیریت‌ها و رانت در فساد و افزایش بی‌سابقه حجم بدهی دولت در کنار تورم ۴۴ درصدی، رشد نقدینگی ۳۷۰۰ میلیاردی و آثار سوء آن شامل گرانی، فقر و بیکاری و همچنین کاهش ارزش پول ملی و خرید مردم وضعیت فعلی مردم را رقم زده است.