نماینده مردم چابهار جزئیاتی از سفر سید ابراهیم رئیسی به شهرهای چابهار، کنارک، قصرقند، نیکشهر را مطرح کرد.

نماینده مردم چابهار جزئیاتی از سفر سید ابراهیم رئیسی به شهرهای چابهار، کنارک، قصرقند، نیکشهر را مطرح کرد.