یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه دولت اینگونه خرج می شود
یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه دولت اینگونه خرج می شود
اقتصادنیوز: در گراف زیر قیمت کالاهای مختلف مصرفی خانوار به نمایش درآمده است.