صحبت‌های امیر قلعه‌نویی در اولین نشست خبری بازی تیم ملی ایرانیک مربی با سابقه جام جهانی خواهیم داشت.واکنش امیر قلعه‌نویی به نفرات حاضر در کادر تیم ملی…

صحبت‌های امیر قلعه‌نویی در اولین نشست خبری بازی تیم ملی ایرانیک مربی با سابقه جام جهانی خواهیم داشت.واکنش امیر قلعه‌نویی به نفرات حاضر در کادر تیم ملی