یکی از فرماندهان برجسته نیروهای دولت مستعفی یمن امروز، شنبه در درگیری با گروه انصارالله در استان حدیده به هلاکت رسید.

یکی از فرماندهان برجسته نیروهای دولت مستعفی یمن امروز، شنبه در درگیری با گروه انصارالله در استان حدیده به هلاکت رسید.