سریال پاییز صحرا به کارگردانی اسدالله نیک نژاد محصول ۱۳۶۵ و یکی از سریال‌های مشهور دهه ۶۰ است که از چهارشنبه ۱۳فروردین ماه، ساعت ۲۰ از شبکه تماشا پخش شد….

سریال پاییز صحرا به کارگردانی اسدالله نیک نژاد محصول ۱۳۶۵ و یکی از سریال‌های مشهور دهه ۶۰ است که از چهارشنبه ۱۳فروردین ماه، ساعت ۲۰ از شبکه تماشا پخش شد.