در حالی‌که که گفته می‌شد در اردوی اتریش ، بهرام رضاییان سرپرست تیم ملی خواهد بود و نبی ریاست کاروان را برعهده خواهد داشت، اما در آخرین لحظه این پست حساس روی نیمکت تیم ملی به هیچکدام نرسید….

در حالی‌که که گفته می‌شد در اردوی اتریش ، بهرام رضاییان سرپرست تیم ملی خواهد بود و نبی ریاست کاروان را برعهده خواهد داشت، اما در آخرین لحظه این پست حساس روی نیمکت تیم ملی به هیچکدام نرسید.