پیش از این اعلام شده بود مصطفی امامی، اجرای برنامه "۵ ستاره" شبکه ۵ سیما را برعهده دارد.با این حال، از امشب قرار است مژده لواسانی در کنار او این ویژه برنامه را اجرا کند….

پیش از این اعلام شده بود مصطفی امامی، اجرای برنامه "۵ ستاره" شبکه ۵ سیما را برعهده دارد.با این حال، از امشب قرار است مژده لواسانی در کنار او این ویژه برنامه را اجرا کند.