در صورت انتقال هافبک بایرن مونیخ به لیورپول یک بازیکن باید از جمع شاگردان کلوپ جدا شود.

در صورت انتقال هافبک بایرن مونیخ به لیورپول یک بازیکن باید از جمع شاگردان کلوپ جدا شود.